Bizim təcrübəmizlə - Sizin etimadınızla !

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi barədə 

“50.1.7. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi hallarının aşkar edilməsi;”.

“58.10. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə 1000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.”.

Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 22 oktyabr tarixli 762-IVQD nömrəli və 22 noyabr tarixli 827-IVQD nömrəli qanunları) 102.1.6-cı maddədə “200” rəqəmləri “250” rəqəmləri və “2400” rəqəmləri “3000” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti