Bizim təcrübəmizlə - Sizin etimadınızla !

Qiymətləndirmə xidmətləri

Əmlak girovu ilə bağlı bank kreditinin alınması, əmlakın sığortalanması, müsabiqələrin, hərracların, satışların keçirilməsi, alqı-satqı və mübadilə aparılması, əmlak vergisinin hesablanması, müəssisənin nizamnamə kapitalına əmlak şəklində pay qoyulması, investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, əmlakın etibarlı idarəetməyə verilməsi, zərərin ödənilməsi, ləğv etmənin olması, özəlləşdirmə aparılması və s. hallarda əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsinə ehtiyac yarana bilər. 

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinin öz əmlakını qiymətləndirmək hüququ vardır və bu qiymətləndirmənin nəticələri mühasibat və statistika uçotu və hesabatlarında düzəlişlər etmək üçün istifadə oluna bilər.

  “V&B Consulting” MMC öz əmlaklarının qiymətləndirilməsində maraqlı olan fiziki və hüquqi şəxslərə Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarını və obyektiv qiymətləndirmə üçün zəmin yaradan Beynəlxalq və Avropa standartlarını və prinsiplərini əldə rəhbər tutaraq aşağıda sadalanan qiymətləndirmə xidmətlərini təklif edir: 

  • Torpaq və ehtiyatların qiymətləndirilməsi
  • Maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi
  • Nəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi
  • Tamamlanmamış tikililərin qiymətləndirilməsi
  • Debitor borclarının qiymətləndirilməsi
  • Mal-material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
  • İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi
  • Müəssisənin və onun əmlakının fəaliyyət və müflisləşmə zamanı qiymətləndirilməsi
  • Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi
  • Digər daşınan və daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi