Bizim təcrübəmizlə - Sizin etimadınızla !

AUDİT XİDMƏTİNİN TƏŞKİLİ

Biz Sizə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq təsərrüfat subyektlərində müqavilə əsasında maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində yoxlama, ekspertiza, təhlil aparmaq və yazılı rəy vermək, mühasibat uçotu qurmaq, hesabat göstəricilərinin dürüstlüyünü təsdiq etmək və auditorun peşə fəaliyyətinə uyğun olaraq maliyyə-təsərrüfat münasibətləri sahəsində kompleks audit xidmətlərinin təşkilini təklif edirik.

  • Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının auditi
  • Pul vəsaitlərinin auditi
  • İstehsal ehtiyatlarının auditi
  • Maliyyə nəticələrinin auditi
  • Maliyyə vəziyyətinin auditi
  • Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin auditi
  • Nizamnamə kapitalının auditi
  • Kompleks audit
  • Digər aktiv və passivlərin auditi